Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Kiên Giang


Mã CK


5416Doanh nghiệp phát hành


Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Kiên GiangDoanh nghiệp chủ sở hữu


Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ Kiên GiangGiới thiệu về doanh nghiệp


Kinh doanh xuất khẩu lương thực; hàng bách hóa; bia và nước ngọt các loại và một số lĩnh vực khác;….Vốn điều lệ


50.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


3.117.200Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


11/04/2017Giá khởi điểm


10.200Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


3.117.200Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


2.450.000Ngày phát hành


11/04/2017Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán