Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch


Giới thiệu về doanh nghiệp


Kinh doanh xăng dầu, xuất khẩu gạo và nông sản khác, nhập khẩu phân bón, ô tô con các loại, xay xát chế biến gạo, kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, du lịch lữ hành, dịch vụ ăn uống, vận tải hành khách, mua bán nông sản sơ chế, lương thực, kinh doanh bách hoá tổng hợp . . . và một số lĩnh vực khác.