Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa

Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Chứng khoán SaigonBank Berjaya
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa
Giới thiệu về doanh nghiệp Hoạt động về lĩnh vực chứng khoán
Vốn điều lệ 300.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 4.000.000
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 28/12/2023
Giá khởi điểm 10200
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100 (cố phiếu)
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 4.000.000
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 4.000.000
Ngày phát hành 28/12/2023
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 28/12/2023
Danh sách file đính kèm theo đường link https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=b6ff6d20-f7e8-42e0-b64d-a56e60be7551&rid=1328730010