Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp


Giới thiệu về doanh nghiệp


Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt; Xây dựng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn; Tư vấn xây dựng, Tư vấn giám sát, khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn; thiết kế các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp, hạ tầng, kỹ thuật; Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án; Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước; Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư, sản phẩm chuyên ngành cấp thoát nước, dịch vụ đô thị; Sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai và đóng bình….