Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công Ty CP Xăng dầu Dầu khí Kiên Giang


Mã CK


5413Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Kiên GiangDoanh nghiệp chủ sở hữu


Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viênGiới thiệu về doanh nghiệp


Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm dầu khí; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Vận tải đường thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; …..Vốn điều lệ


46.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


400.000Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


27/03/2017Giá khởi điểm


122.000Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


400.000Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


 Ngày phát hành


27/03/2017Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán