Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp Sài Gòn


Mã CK


5409Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Điện tử và Dịch vụ Công nghiệp Sài GònDoanh nghiệp chủ sở hữu


Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viênGiới thiệu về doanh nghiệp


Sửa chữa, bảo trì, cung cấp và kinh doanh các mặt hàng điện, điện tử; Thi công xây dựng các công trình công ngiệp và dân dụng, …Vốn điều lệ


15.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


765.000Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


03/03/2017Giá khởi điểm


27.280Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


10Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


765.000Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


735.000Ngày phát hành


03/03/2017Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán