Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn


Mã CK


5415Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu Chính Viễn Thông Sài GònDoanh nghiệp chủ sở hữu


Văn phòng Thành Ủy Thành phố Hồ Chí MinhGiới thiệu về doanh nghiệp


Điện thoại cố định, điện thoại internet, điện thoại di động, dịch vụ miễn cước người gọi (1800); Dịch vụ chuyển phát bưu chính; Dịch vụ sản xuất, kinh doanh và bảo hành thiết bị bưu chính viễn thông, mạng lưới bưu chính viễn thông, mạng lưới bưu chính viễn thông chuyên dùng; ….Vốn điều lệ


1.203.917.290.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


11.456.525Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


05/04/2017Giá khởi điểm


13.412Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


1Bước giá


1Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


11.456.525Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


11.456.525Ngày phát hành


05/04/2017Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán