Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phát triển Gia Định


Mã CK


5412Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia ĐịnhDoanh nghiệp chủ sở hữu


Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viênGiới thiệu về doanh nghiệp


Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Đầu tư tài chính; ….Vốn điều lệ


378.700.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


2.500.000Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


28/03/2017Giá khởi điểm


13.134Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


1Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


2.500.000Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


2.500.000Ngày phát hành


28/03/2017Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán