Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang

Mã CK

5701


Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Lương thực miền Nam – Công ty Cổ phần


Giới thiệu về doanh nghiệp

Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ.


Vốn điều lệ

350.000.000.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

7.181.650


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

1


Thời gian đấu giá

18/07/2022


Giá khởi điểm

19.700


Lãi suất trần

 


Số mức giá

1


Bước khối lượng

10


Bước giá

100


Khối lượng tối thiểu

100


Khối lượng tối đa

7.181.650


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

 


Ngày phát hành

18/07/2022


Thời gian kết thúc/ Đáo hạn

18/07/2022


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán