Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre

Mã CK

5703


Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước


Giới thiệu về doanh nghiệp

Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và các mặt hàng trang trí nội thất


Vốn điều lệ

40.490.060.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

2.014.626


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

1


Thời gian đấu giá

19/07/2022


Giá khởi điểm

138.117.000.000


Lãi suất trần

 


Số mức giá

1


Bước khối lượng

0


Bước giá

1.000.000


Khối lượng tối thiểu

2.014.626


Khối lượng tối đa

2.014.626


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

 


Ngày phát hành

19/07/2022


Thời gian kết thúc/ Đáo hạn

19/07/2022


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán