Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

Mã CK

5699


Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP


Giới thiệu về doanh nghiệp

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ – Mã ngành: 4933.

+     Kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí CNG;


+     Kinh doanh dịch vụ vận chuyển than bằng đường bộ;


+     Vận tài hàng hóa, xăng, dầu, gas;


+     Kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí LPG,LNG và các loại khí hóa lỏng khác.


Vốn điều lệ

100.000.000.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

1.000.000


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

1


Thời gian đấu giá

21/06/2022


Giá khởi điểm

13.270.000.000


Lãi suất trần

 


Số mức giá

1


Bước khối lượng

0


Bước giá

1.000.000


Khối lượng tối thiểu

1.000.000


Khối lượng tối đa

1.000.000


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

 


Ngày phát hành

21/06/2022


Thời gian kết thúc/ Đáo hạn

21/06/2022


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán