Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

Mã CK

5698


Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh


Giới thiệu về doanh nghiệp

 


Vốn điều lệ

 


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

100.000.000


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

1


Thời gian đấu giá

30/06/2022


Giá khởi điểm

12.000


Lãi suất trần

 


Số mức giá

2


Bước khối lượng

100


Bước giá

100


Khối lượng tối thiểu

100


Khối lượng tối đa

100.000.000


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

100.000.000


Ngày phát hành

30/06/2022


Thời gian kết thúc/ Đáo hạn

30/06/2022


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán