Chia sẻ:

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

Mã CK

5702


Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Địa ốc Vĩnh Long


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước


Giới thiệu về doanh nghiệp

Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình công ích


Vốn điều lệ

26.535.500.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

1.937.770


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

 


Thời gian đấu giá

18/07/2022


Giá khởi điểm

75.285.000.000


Lãi suất trần

 


Số mức giá

1


Bước khối lượng

0


Bước giá

1.000.000


Khối lượng tối thiểu

1.937.770


Khối lượng tối đa

1.937.770


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

 


Ngày phát hành

18/07/2022


Thời gian kết thúc/ Đáo hạn

18/07/2022


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán