Chia sẻ:

ABS được chấp thuận làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước


Mã CK


5381Doanh nghiệp phát hành


Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình DươngDoanh nghiệp chủ sở hữu


Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước – Môi trường Bình DươngGiới thiệu về doanh nghiệp


Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước; Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; Thiết kế xây dựng công trình giao thông (cầu, đường bộ); Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; Thiết kế cấp thoát nước; Thiết kế điện công trình dân dụng, công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp; Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: cấp thoát nước; Thu gom rác thải; Xử lý và tiêu hủy rác thải;…Vốn điều lệ


1.500.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


17.634.200Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


10/08/2016Giá khởi điểm


10.200Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


17.634.200Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


17.634.200Ngày phát hành


10/08/2016Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán