Chia sẻ:

ABS được chấp thuận làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia Lai


Mã CK


5378Doanh nghiệp phát hành


Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia LaiDoanh nghiệp chủ sở hữu


Công ty TNHH MTV Cấp nước Gia LaiGiới thiệu về doanh nghiệp


Sản xuất và phân phối nước sạch; Thi công lắp đặt đường ống cấp nước và cơ sở cấp nước; Mua bán vật tư thiết bị chuyên ngành cấp nước; Khảo sát thiết kế mạng lưới và công trình đầu mối cấp thoát nước quy mô nhỏ; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; Giám sát các công trình cấp nước; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng – Công nghiệp;…Vốn điều lệ


180.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


18.000.000Giá trị cổ phần đấu giá


8.386.700Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


28/07/2016Giá khởi điểm


13.000Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


0Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


8.386.700Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


8.386.700Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


8.386.700Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


8.386.700KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


8.386.700KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


8.386.700Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


8.386.700Ngày phát hành


28/07/2016Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán