Chia sẻ:

ABS được chấp thuận làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Kiên Giang


Mã CK


5366Doanh nghiệp phát hành


Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Kiên GiangDoanh nghiệp chủ sở hữu


Công ty TNHH Một thành viên – Tổng Công ty Lương thực Miền NamGiới thiệu về doanh nghiệp


Bán buôn gạo; chế biến cá cơm các loại; kinh doanh xăng dầu…Vốn điều lệ


254.300.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


8.582.500Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


08/06/2016Giá khởi điểm


10.000Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


8.582.500Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


8.582.500Ngày phát hành


08/06/2016Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán