Chia sẻ:

ABS được chấp thuận làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Tiền Giang


Mã CK


5368



Doanh nghiệp phát hành


Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Tiền Giang



Doanh nghiệp chủ sở hữu


Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Tiền Giang



Giới thiệu về doanh nghiệp


Sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản; heo thịt, heo giống các loại, tinh heo; gia cầm, thủy cầm giống và thương phẩm; cá giống, cá thịt; lương thực, thực phẩm; nguyên liệu và các chất bổ sung thức ăn chăn nuôi; vật tư nông nghiệp; vật tư thiết bị chuyên ngành chăn nuôi và chế biến thức ăn gia súc; khai thác kinh doanh mặt bằng kho tàng, bến bãi;…



Vốn điều lệ


51.000.000.000



Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


1.605.000



Giá trị cổ phần đấu giá


 



Lần đấu giá


1



Thời gian đấu giá


22/06/2016



Giá khởi điểm


10.000



Lãi suất trần


 



Số mức giá


1



Bước khối lượng


100



Bước giá


100



Khối lượng tối thiểu


100



Khối lượng tối đa


1.605.000



Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 



Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 



Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 



Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 



KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 



KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 



Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


1.605.000



Ngày phát hành


22/06/2016



Ngày đáo hạn


 



Thời hạn trái phiếu


 



Lãi suất


 



Khối lượng phát hành


 



Kiểu đấu giá trái phiếu


 



Hình thức bán