Chia sẻ:

ABS được chấp thuận làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai


Mã CK


5380Doanh nghiệp phát hành


Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng NaiDoanh nghiệp chủ sở hữu


Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 – TNHH một thành viênGiới thiệu về doanh nghiệp


Xây dựng công trình giao thông, các công trình kỹ thuật hạ tầng và khu công nghiệp; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Bán buôn máy móc, thiệt bị và phụ tùng máy khác; Công nghiệp sản xuất gạch ngói, vật liệu chịu lửa, gốm sứ xây dựng; Công nghiệp sản xuất vật liệu chịu lửa;….Vốn điều lệ


60.000.000.000Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá


1.227.800Giá trị cổ phần đấu giá


 Lần đấu giá


1Thời gian đấu giá


10/08/2016Giá khởi điểm


15.200Lãi suất trần


 Số mức giá


1Bước khối lượng


100Bước giá


100Khối lượng tối thiểu


100Khối lượng tối đa


1.227.800Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua


 Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua


 Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua


 Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua


 KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua


 KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua


 Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua


1.227.800Ngày phát hành


10/08/2016Ngày đáo hạn


 Thời hạn trái phiếu


 Lãi suất


 Khối lượng phát hành


 Kiểu đấu giá trái phiếu


 Hình thức bán