Chia sẻ:

ABS được chấp thuận làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty cổ phần EVN Quốc tế


THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẤU GIÁ


– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần EVN Quốc tế

– Địa chỉ: Lô số 91, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác; quản lý dự án; …

– Vốn điều lệ: 366.771.459.148 đồng

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Giá khởi điểm: 10.800 đồng/cổ phần

– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.880.000 cổ phần

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 2.880.000 cổ phần

– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 04/07/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 25/07/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h00; chiều từ 13h30 – 15h30 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/07/2016

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

– Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 01/08/2016

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 02/08/2016 đến 16 giờ ngày 11/08/2016

– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 03/08/2016 đến ngày 05/08/2016