Chia sẻ:

ABS công bố thông tin về việc ABBank thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu (đối với cổ phiếu chưa lưu ký)

ABS trân trọng công bố thông tin về việc ABBank thực hiện đợt chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu (đối với cổ phiếu chưa lưu ký), cụ thể như sau:

 1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình
 2. Mã cổ phiếu: ABB
 3. Sàn giao dịch: UPCOM
 4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 5. Số lượng cổ phiếu chào bán: 114.262.271 cổ phiếu
 6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 7. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt Danh sách Cổ đông): 10/11/2021
 8. Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: từ 18/11/2021 đến hết 03/12/2021.
 9. Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm: Từ 18/11/2021 đến 15h ngày 08/12/2021. Trường hợp, khách hàng nộp sau 15h ngày 08/12/2021, ABS được miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan tới việc nộp tiền mua PHT chậm của khách hàng.
 10. Thông tin tài khoản nhận tiền mua tại ABS
 • Số tài khoản nhận tiền:  0111056602083
 • Tên tk: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN AN BÌNH
 • Ngân hàng: ABBANK – CN HÀ NỘI
 • Nội dung bắt buộc: [Họ tên Cổ đông]_[Số CMND/ĐKDN]_DT [Số ĐT] nộp tiền mua [số lượng] CP ABB

(VD: Nguyen Van A 0123456789012 DT 0987654321 nop tien mua 1000 CP ABB)

Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng!