Chia sẻ:

ABS công bố thông tin về đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2021

ABS công bố thông tin về đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) trân trọng thông báo:

ABS đã ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

– Hợp đồng số 306/HĐKT/AVA/NV8 ngày 29/06/2021

– Nội dung kiểm toán:

  • Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.           
  • Soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2021 và kiểm toán Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2021.

> Quyết định v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

CBTT đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2021

Trân trọng,

ABS