Chia sẻ:

ABS công bố thông tin về đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2019


ABS công bố thông tin về đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2019


Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) trân trọng thông báo:


ABS đã ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)


– Hợp đồng số 246/HĐKT/AVA/NV8 ngày 10/06/2019


– Nội dung kiểm toán:       + Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019           


                                      + Soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2019 và kiểm toán Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2019


Trân trọng,


ABS