Chia sẻ:

ABS công bố thông tin về đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018


ABS công bố thông tin về đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018


Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS) trân trọng thông báo:


ABS đã ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán là: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)


– Hợp đồng số 249 HĐKT/AVA/NV8 ngày 19/06/2018


– Nội dung kiểm toán:       + Soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018            


                                      + Soát xét Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2018 và kiểm toán Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2018


Trân trọng,


ABS