Chia sẻ:

ABS công bố thông tin v/v miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Khánh, bổ nhiệm bà Ngô T. Diễm Hằng


ABS công bố thông tin v/v miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Khánh


Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS) trân trọng thông báo về việc chúng tôi thực hiện như sau:


Bà Nguyễn Thị Khánh (sinh ngày 15/12/1973, CMTND số 012915656 cấp ngày 09/11/2006 tại Hà Nội. Số chứng chỉ hành nghề: 00512/PTTC. Loại CCHN: Phân tích tài chính) chính thức nghỉ việc tại ABS kể từ ngày 01/07/2017. Theo đó:


  • Bà Nguyễn Thị Khánh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán An Bình kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2017.

  • Bà Nguyễn Thị Khánh thôi giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán An Bình tại Bắc Ninh kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2017.


Bà Ngô Thị Diễm Hằng (sinh ngày 30/03/1979, CMTND số 013458409 cấp ngày 19/10/2011 tại Hà Nội. Số chứng chỉ hành nghề: 01145/PTTC. Loại CCHN: Phân tích tài chính) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán An Bình tại Bắc Ninh kể từ ngày 01/07/2017.


Vui lòng xem Quyết định của HĐQT ABS TẠI ĐÂY


ABS