Chia sẻ:

ABS CBTT về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán tại TP.HCM


Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) trân trọng thông báo:


  • ABS được UBCKNN chấp thuận sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 671/QĐ-UBCK ngày 08/8/2018 với nội dung sau:


Người đứng đầu chi nhánh:


                + Họ và tên: Bà Lê Thị Thu Hương – Giám đốc Chi nhánh


+ Quốc tịch: Việt Nam


+ Giấy Chứng minh nhân dân số: 024893302, cấp ngày 18/06/2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh


ABS trân trọng thông báo./.