Chia sẻ:

ABS CBTT về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh CTCP Chứng khoán An Bình tại TP. Hồ Chí Minh

ABS CBTT về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập Chi nhánh CTCP Chứng khoán An Bình tại TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số: 480/QĐ-UBCK của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh CTCP Chứng khoán An Bình tại TP. Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

Người đứng đầu chi nhánh:

  • Họ và tên: Hoàng Gia Nam
  • Chức danh: Giám đốc

Vui lòng xem Quyết định tại đây

ABS