Chia sẻ:

ABS CBTT về việc Phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thông báo về việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020, cụ thể:

  • Ngày đăng ký cuối cùng/Ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu: 23/08/2021.

Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết về việc Phát hành cổ phiếu chào bán cho CĐHH tại đây:

> Thông báo Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

ABS trân trọng thông báo./.