Chia sẻ:

ABS CBTT về việc điều chỉnh GPTL&HĐ

ABS thông báo về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán với nội dung liên quan đến Người đại diện theo pháp luật theo GPĐC số 21/GPĐC-UBCK do UBCK Nhà nước cấp.

CBTT về việc điều chỉnh GPTL&HĐ

ABS trân trọng thông báo./.