Chia sẻ:

ABS CBTT về Quyết định của Cục thuế TP. Đà Nẵng


ABS CBTT về Quyết định của Cục thuế TP. Đà Nẵng


Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình trân trọng thông báo


Ngày 20/11/2018, ABS nhận được Quyết định số 4409/QĐ-CT của Cục Thuế Thành phố Đà Nẵng ký ngày 13/11/2018 về việc phạt cảnh cáo do chậm nộp Tờ khai thuế GTGT Quý 3/2018.


ABS