Chia sẻ:

ABS CBTT Bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty

Căn cứ vào Quyết định số 64/QĐ-HĐQT2021 ngày 14/10/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) quyết định bổ nhiệm bà Tạ Thị Hồng Hà làm Thư ký công ty kể từ ngày 14/10/2021 (chi tiết theo Quyết định đính kèm).

Vui lòng xem QĐ của HĐQT tại đây

ABS trân trọng thông báo./.