Chia sẻ:

9 cổ phiếu Việt Nam bao gồm SSI, SAB, HSG, NVL vào rổ MSCI Frontier 100 Index

Ngày 19/5/2017 MSCI thông báo kết quả cơ cấu rổ chỉ số MSCI Frontier Markets 100 Index sau khi Pakistan được nâng hạng từ thị trường sơ khởi (Frontier) lên thị trường mới nổi (Emerging market). Danh mục này sẽ được phân loại theo bốn tháng kế tiếp vào ngày làm việc cuối cùng của tháng 5,6,7,8 năm 2017.

Ở kỳ review lần này, tỷ trọng rổ cổ phiếu Việt Nam trong danh mục của iShares MSCI Frontier 100 Index tăng từ 8,01% lên 12,63%, chỉ sau Argentina (20.42%) và Kuwait (19,67%), bao gồm 15 cổ phiếu trong đó có 6 cổ phiếu cũ là VNM, VIC, MSN, HPG, VCB và STB, thêm mới 9 cổ phiếu là SSI, ROS, HSG, TCH, KBC, NVL, DPM, PVS, SAB.

Quỹ ETF đang giao dịch dựa trên chỉ số ishare MSCI Frontier Markets 100 index là quỹ MSCI Frontier Market 100 ETF với quy mô khoảng 600 triệu USD, như vậy với tỷ trọng tăng mới của các cổ phiếu Việt Nam dự định quỹ này sẽ rót thêm vào khoảng 27,8 triệu USD.

Theo tính toán của SSI Retail Research, lượng mua vào như sau:


 

Hoàng Trung


Tuyên bố trách nhiệm: Bài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc