Chia sẻ:

3 CTCK đầu tiên được VSD cấp giấy chứng nhận thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh

Để chuẩn bị cho công tác vận hành hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh, trong thời gian qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã tiến hành tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đăng ký làm thành viên bù trừ của 03 Công ty Chứng khoán gồm Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS), Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) và Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

 

Trên cơ sở đó, VSD đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ cho VPBS và HSC với tư cách là thành viên bù trừ trực tiếp vào ngày 31/5/2017 và cho SSI với tư cách là thành viên bù trừ chung vào ngày 02/6/2017. Ba Công ty Chứng khoán này nằm trong số tám Công ty Chứng khoán rất tích cực tham gia thị trường chứng khoán phái sinh trong giai đoạn vừa qua.

 

Việc cấp Giấy chứng nhận thành viên bù trừ cho VPBS, HSC và SSI – những thành viên bù trừ đầu tiên của thị trường chứng khoán phái sinh đã tạo dấu mốc quan trọng trong công tác chuẩn bị vận hành thị trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý. Đây sẽ là cơ sở để các thành viên này xúc tiến các thủ tục mở tài khoản cho nhà đầu tư và tiến hành các hoạt động nghiệp vụ về bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh trên thị trường

 

Trước đó, SSI, HSC, VPBS cũng là 3 CTCK đầu tiên được Sở GDCK Hà Nội đã chấp thuận thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh.

 


Tuyên bố trách nhiệmBài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.