Chia sẻ:

3 CTCK đã nộp hồ sơ lên UBCK tham gia chứng quyền, dự kiến vận hành vào tháng 5

Tại buổi Hội thảo Chứng quyền có bảo đảm, khung pháp lý và các vấn đề cần lưu ý, đại diện cơ quan quản lý cho biết, đang trình Bộ Tài chính thời gian giao dịch chính thức của sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant, CW). Theo đó, thời gian dự kiến chứng quyền có bảo đảm vận hành sẽ vào tháng 5/2018.

 

Hiện nay, có 5 CTCK được phép là tổ chức phát hành CW gồm CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI), CTCP HSC (HOSE: HCM), CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND), CTCP Chứng khoán Bản Việt (HOSE: VCI) và Chứng khoán MB (HNX: MBS), dựa trên 23 cổ phiếu cơ sở được UBCK cho phép.

 

Đại diện của UBCK Nhà nước cho biết, đã nhận được hồ sơ của 3 CTCK sẵn sàng tham gia thị trường chứng quyền có đảm bảo.

 

Về quy định chào bán CW, trong trường hợp phát hành lần đầu, giá đăng ký chào bán của CW tối thiểu là 1.000 đồng. Tổ chức phát hành (TCPH, là các CTCK) được đăng ký mức giá chào bán cụ thể hoặc đăng ký khoảng giá chào bán. Giá chào bán là giá đăng ký chào bán hoặc mức giá thuộc khoảng giá chào bán đã đăng ký.

 

Đối với chào bán CW bổ sung, giá đăng ký chào bán là giá đóng cửa của CW tại ngày giao dịch liền trước ngày nộp hồ sơ. Giá chào bán là giá đóng cửa của CW vào ngày giao dịch liền trước ngày công bố bản thông báo chào bán.

 

Mặt khác, TCPH cũng phải tuân thủ một số quy định liên quan đến hạn mức chào bán.

 

Cụ thể, lượng CW phát hành của tất cả CTCK phải đảm bảo, tổng số lượng cổ phiếu quy đổi không vượt quá 10% tổng số lượng cổ phiếu cơ sở tự do chuyển nhượng.

 

Thứ hai, số lượng cổ phiếu quy đổi từ CW trong một đợt chào bán của một TCPH không vượt quá 1,5% tổng số cổ phiếu cơ sở tự do chuyển nhượng.

 

Thứ ba, tổng giá trị chứng quyền đã phát hành và đăng ký phát hành của một TCPH, không tính số chứng quyền đã hủy niêm yết hoặc đã đáo hạn, phải đảm bảo tỷ lệ quy định.

 

Chỉ tiêu quy định đối với TCPH

 

 

VKD: Vốn khả dụng;ATTC: An toàn tài chính

 

Các TCPH sẽ bị cảnh báo nếu vi phạm các quy định về tuân thủ phòng ngừa rủi ro. Nhắc nhở/cảnh cáo lần 1, TCPH sẽ phải giảm 25% hạn mức về số lượng cổ phiếu quy đổi từ CW trong một đợt chào bán, đối với lần đăng ký chào bán kế tiếp.

 

Nếu bị cảnh cáo quá 3 lần trong 3 tháng gần nhất, TCPH sẽ không được chào bán CW trong vòng 6 tháng kể từ lần cảnh cáo gần nhất.

 

Đối với nguyên tắc phòng ngừa rủi ro, TCPH sẽ thực hiện trên tài khoản tự doanh với các nghiệp vụ mua bán, vay và các giao dịch khác phù hợp, đảm bảo hạn mức đầu tư chứng khoán cơ sở. Chứng khoán để phòng ngừa rủi ro sẽ không được sử dụng cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, cho vay hoặc làm tài sản đảm bảo.

 

TCPH phải thực hiện phòng ngừa rủi ro để đảm bảo độ chênh lệch giữa vị thế phòng ngừa rủi ro lý thuyết và thực tế tại cuối ngày giao dịch không vượt quá 20%.

 

Bên cạnh đó, các TCPH cũng sẽ có nghĩa vụ tạo lập thị trường, với mục đích chính là cung cấp thanh khoản cho thị trường.

LÊ HẢI


Tuyên bố trách nhiệmBài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.