Chia sẻ:

21/7 ra mắt rổ chỉ số 50 công ty tốt nhất trên TTCK

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) công bố Quyết định liên tịch ban hành quy tắc xây dựng và quản lý bộ chỉ số VNX-Index.

 

Theo đó, bộ chỉ số VNX-Index là những chỉ số giá thể hiện biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên HOSE và HNX đáp ứng tư cách và điều kiện sàng lọc tham gia vào các chỉ số, nhằm cung cấp cho nhà đầu tư thông tin đầy đủ và toàn diện về thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

Bộ chỉ số VNX-Index bao gồm chỉ số VNX AllShare và một chỉ số mới là VNX 50.

 

Chỉ số VNX 50 là chỉ số được xây dựng từ rổ cổ phiếu thành phần của VNX AllShare, gồm 50 công ty có giá trị vốn hóa và giá trị giao dịch hàng đầu đáp ứng các điều kiện một số điều kiện.

 

Cụ thể, các cổ phiếu thuộc chỉ số VNX AllShare sẽ được lựa chọn vào rổ chỉ số VNX 50 sẽ có các điều kiện là có tỷ suất quay vòng chứng khoán >=0,02%. Tỷ lệ free float của các cổ phiếu trong rổ VNX50 phải >5%. Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của mỗi cổ phiếu trong rổ chỉ số là 10%.

 

Các cổ phiếu này thuộc tập hợp 85% GTGD tích lũy trong danh mục VNX AllShare sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về giá trị vốn hóa. Trường hợp có hai cổ phiếu trở lên có GTVH bằng nhau, vị trí của các cổ phiếu được xếp theo thứ tự giảm dần về GTGD. Trường hợp tập hợp cổ phiếu chưa đủ số lượng tối thiểu là 70, tiếp tục nâng tỷ lệ tích lũy theo bước một điểm phần trăm cho đến khi đạt đủ số lượng tối thiểu.

 

Các cổ phiếu được chọn vào rổ VNX 50 theo thứ tự ưu tiên như sau:

 

– Loại trừ các cổ phiếu thuộc diện cảnh báo trong vòng 3 tháng tính đến ngày chốt dữ liệu hoặc từ ngày chốt dữ liệu đến ngày chính thức áp dụng rổ chỉ số mới.

 

– Cổ phiếu đứng ở vị trí 1 đến 30 luôn được chọn vào rổ VNX 50

 

– Cổ phiếu đứng ở vị trí 31 đến 60 thì ưu tiên cổ phiếu đã có trong danh mục cổ phiếu thành phần của sổ VNX 50 kỳ trước, sau đó mới xét đến cổ pheieus mới sao cho số lượng cổ phiếu trong rổ bằng 50.

 

Chỉ số VNX 50 sẽ được xem xét định kỳ thay đổi cổ phiếu thành phần chỉ số vào tháng 4 và tháng 10 hàng năm. Việc cập nhật thông tin khối lượng lưu hành, free-float của cổ phiếu thành phần được thực hiện trong tháng 1, 4 , 7 và 10 hàng năm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày thứ Hai lần thứ 4 của tháng 1, 4, 7 và 10.

 

Ngày cơ sở áp dụng chỉ số VNX50 là 21/7/2017. Giá trị chỉ số cơ sở chính là giá đóng cửa của chỉ số VNX Allshare tại ngày 21/7/2017.

 

Bình An

 


Tuyên bố trách nhiệmBài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.