Chia sẻ:

129 mã chứng khoán không được cấp margin trong quý IV/2017

Lý do không đủ điều kiện giao dịch của các mã đa phần là rơi vào diện bị cảnh báo, thời gian niêm yết dưới 6 tháng, lợi nhuận sau thuế tại BCTC bán niên soát xét là số âm, BCTC bán niên soát xét năm 2017 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần, vi phạm thuế…. Ngoài ra có một số trường hợp đặc biệt như chậm công bố thông tin AMC, CCM, HBE, TFC… và bị tạm ngừng giao dịch như HNM.

 

TƯỜNG NHƯ


Tuyên bố trách nhiệmBài viết được lấy nguyên văn từ nguồn tin nêu trên. Mọi thắc mắc về nội dung bài viết xin liên hệ trực tiếp với tác giả. Chúng tôi sẽ sửa, hoặc xóa bài viết nếu nhận được yêu cầu từ phía tác giả hoặc nếu bài gốc được sửa, hoặc xóa, nhưng vẫn bảo đảm nội dung được lấy nguyên văn từ bản gốc.