1900545496

GIẢI QUYẾT TRĂN TRỞ CỦA DOANH NGHIỆP

ABS là công ty chứng khoán hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp

Xác định giá trị DN
Tư vấn phát hành
Tư vấn niêm yết
Tư vấn thoái vốn

Sản phẩm

Tư vấn cổ phần hóa

Tư vấn cổ phần hóa

Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa, tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), tư vấn tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Bạn cần chúng tôi hỗ trợ

1900545496