1900545496
Tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính

ABS là công ty chứng khoán hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn tài chính doanh nghiệp bao gồm các nghiệp vụ tư vấn cổ phần hóa, tư vấn phát hành chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đăng ký niêm yết và giao dịch chứng khoán trên HOSE, HNX, UpCom và tư vấn thoái vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Xem chi tiết   
Tư vấn thu xếp vốn

Tư vấn thu xếp vốn

ABS phối hợp với các định chế tài chính nhằm xây dựng các sản phẩm, công cụ để thu xếp nguồn vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động đầu tư thông qua các kênh trong nước và quốc tế.

Xem chi tiết   
Tư vấn mua bán - sáp nhập

Tư vấn mua bán - sáp nhập

Trên cơ sở danh mục các khách hàng tiềm năng phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp đề ra, ABS sẽ thực hiện kết nối, tư vấn các thủ tục, quy trình thực hiện mua bán và sáp nhập một cách thành công, hiệu quả và nhanh chóng.

Xem chi tiết   
Phân tích định giá doanh nghiệp

Phân tích định giá doanh nghiệp

ABS cung cấp dịch vụ định giá doanh nghiệp độc lập trên cơ sở khảo sát khách quan hiện trạng của doanh nghiệp, giúp khách hàng có những thông tin về bức tranh toàn diện của doanh nghiệp một cách chính xác nhất phục vụ cho các quyết định đầu tư. Các doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động M&A, huy động vốn,... đều cần quá trình khảo sát và định giá doanh nghiệp.

Xem chi tiết   
1900545496