array(1) { [72]=> array(14) { ["menu_id"]=> string(2) "72" ["name"]=> string(25) "Cơ hội nghề nghiệp" ["position"]=> string(9) "abount_us" ["parent"]=> string(2) "71" ["link"]=> string(37) "/tin-tuc/co-hoi-nghe-nghiep-c254.html" ["target"]=> string(7) "_parent" ["ordering"]=> string(1) "1" ["item_mod"]=> string(9) "news_cate" ["item_id"]=> string(3) "254" ["lang"]=> string(1) "1" ["create_time"]=> string(10) "1565750015" ["icon"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" ["child"]=> array(3) { [73]=> array(13) { ["menu_id"]=> string(2) "73" ["name"]=> string(25) "Cơ hội nghề nghiệp" ["position"]=> string(9) "abount_us" ["parent"]=> string(2) "72" ["link"]=> string(37) "/tin-tuc/co-hoi-nghe-nghiep-c254.html" ["target"]=> string(7) "_parent" ["ordering"]=> string(1) "1" ["item_mod"]=> string(9) "news_cate" ["item_id"]=> string(3) "254" ["lang"]=> string(1) "1" ["create_time"]=> string(10) "1565750044" ["icon"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" } [69]=> array(13) { ["menu_id"]=> string(2) "69" ["name"]=> string(35) "Đăng ký ứng viên tiềm năng" ["position"]=> string(9) "abount_us" ["parent"]=> string(2) "72" ["link"]=> string(15) "/contact/career" ["target"]=> string(7) "_parent" ["ordering"]=> string(1) "2" ["item_mod"]=> string(14) "contact_career" ["item_id"]=> string(1) "0" ["lang"]=> string(1) "1" ["create_time"]=> string(10) "1565599853" ["icon"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" } [74]=> array(13) { ["menu_id"]=> string(2) "74" ["name"]=> string(24) "Tin tức hoạt động" ["position"]=> string(9) "abount_us" ["parent"]=> string(2) "72" ["link"]=> string(47) "/tin-tuc/tin-tuc-hoat-dong-tuyen-dung-c307.html" ["target"]=> string(7) "_parent" ["ordering"]=> string(1) "3" ["item_mod"]=> string(9) "news_cate" ["item_id"]=> string(3) "307" ["lang"]=> string(1) "1" ["create_time"]=> string(10) "1565750216" ["icon"]=> string(0) "" ["description"]=> string(0) "" } } } } Cơ hội nghề nghiệp
1900545496

Cơ hội nghề nghiệp

Việc làm mới nhất
Chuyên viên Phân tích Đầu tư Chứng khoán
Hà Nội
Hạn nộp: 29/02/2020
Loại hình: Fulltime
Chuyên viên Môi giới phát triển khách hàng tại Hà Nội/Hồ Chí Minh
Hà Nội/Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 29/02/2020
Loại hình: Fulltime
Chuyên viên Tư vấn Tài chính
Hà Nội
Hạn nộp: 29/02/2020
Loại hình: Fulltime
1900545496