1900545496

Thông báo về việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu Geleximco

Ngày 1/4/2020, ÔNG NGUYỄN VIẾT QUYẾT có đến ABS thông báo về việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu Geleximco với thông tin như sau:

Mã số: GELEXIMCO.BOND.2020.2022.21 do Tập đoàn GELEXIMCO phát hành

Tên chủ sở hữu Trái phiếu: NGUYỄN VIẾT QUYẾT

Số CMND: 001072000646

Ngày cấp: 02/12/2013             Nới cấp: CCS DKQLCT và DLQGVDC

Địa chỉ đăng ký thường trú: Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 24 ngõ 28/106 phố Đại Linh đường Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, HN

Điện thoại: 0974466268

Số lượng sở hữu: 16 trái phiếu

Mệnh giá: 100.000.000đ/ trái phiếu

Tổng mệnh giá: 1.600.000.000đ

Ngày phát hành: 30/09/2020

Ngày đáo hạn: 30/09/2022

Trân trọng thông báo./.

1900545496