1900545496

Thông báo về việc thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu ABS

Bà Vũ Thị Hiền đã thông báo với ABS hiện đang bị thất lạc giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu GELEXIMCO.BOND.2020.2022.05.63 với thông tin chi tiết như sau:

---

Mã số: GELEXIMCO.BOND.2020.2022.05.63 do CTCP Chứng khoán An Bình phát hành

Tên chủ sở hữu Trái phiếu: VŨ THỊ HIỀN

Số CMND: 022163002755

Ngày cấp: 02/12/2020          Nơi cấp: CCCSQLHCVTTXH

Địa chỉ đăng ký thường trú: Tổ 16A, Khu 5, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh

Địa chỉ liên hệ: Tổ 16A, Khu 5, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh

---

Số lượng sở hữu: 02 trái phiếu

Mệnh giá: 100.000.000đ/ trái phiếu (một trăm triệu đồng/trái phiếu)

Tổng mệnh giá: 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng)

Ngày phát hành: 01/09/2020

Ngày đáo hạn: 01/09/2022

---

ABS trân trọng thông báo./.

1900545496