1900545496

THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN ABBank

Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình xin thông báo địa chỉ nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ABBank tại:

 

-          Địa chỉ: Công ty cổ phần chứng khoán An Bình

Tầng 4, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

                (Gặp Vân/ Linh – phòng Lưu ký)

 

Chú ý: Cổ đông mang theo giấy CMND và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cũ (gần nhất). Trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

 

1900545496