1900545496

GIẢI QUYẾT TRĂN TRỞ CỦA DOANH NGHIỆP

Câu hỏi thường gặp
Hướng dẫn chuyển tiền

Sản phẩm

Trái phiếu An Bình City Bond

Trái phiếu An Bình City Bond

Trái phiếu An Bình City Bond

  • Tổ chức phát hành: Tập Đoàn GELEXIMCO – Công ty Cổ phần
  • Lãi suất: 9,5%/năm
  • Mệnh giá: 100.000.000 đồng
  • Số lượng còn lại: Hết hàng
 

Bạn cần chúng tôi hỗ trợ

1900545496