1900545496

SẢN PHẨM ABS - SAVE

Tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi

1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM ABS - SAVE

ABS - SAVE là sản phẩm linh hoạt hỗ trợ khách hàng của ABS tối đa hóa lợi nhuận trên số tiền sẵn có trong tài khoản giao dịch thông thường. Nhà đầu tư có thể sử dụng loại hình đầu tư này để quản lý tiền nhàn rỗi chờ đầu tư chứng khoán.

2. VÌ SAO NHÀ ĐẦU TƯ LỰA CHON ABS - SAVE ?

  • Thủ tục đăng ký, tất toán đơn giản, nhanh chóng 
  • Kỳ hạn linh hoạt
  • Tự động tất toán, tự động gia hạn gốc và lãi, tự động gia hạn gốc và tất toán lãi tùy theo yêu cầu của khách hàng.

3. ĐỐI TƯỢNG

ABS - SAVE được thiết kế để phục vụ cho đa dạng các khách hàng cá nhân và tổ chức có tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường tại ABS. 

BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM ABS - SAVE

 

4. ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

  • Giá trị khoản tiền gửi tối thiếu của KH cá nhân, tổ chức: 500.000.000VNĐ
  • Kỳ hạn linh hoạt
  • Lãi suất linh hoạt

Khách hàng cá nhân và tổ chức có nhu cầu thỏa thuận quản lý tiền gửi vui lòng liên hệ với Bộ phận DVKH tại các Chi nhánh/Phòng giao dịch của ABS trên toàn quốc.

*Bộ Hợp đồng QLTG ABS - SAVE (Tải tại đây)

Bạn cần chúng tôi hỗ trợ

1900545496