Chia sẻ:

Phân tích kỹ thuật – Phần 8: Đường tích lũy/ phân phối

Đường tích lũy/ phân phối (Accumulation / Distribution – A/D) là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định độ mạnh yếu của một xu hướng giá. Cơ sở của chỉ báo này là biến động giá đi kèm với khối lượng giao dịch càng lớn thì sự biến động đó càng có ý nghĩa. Khi giá tăng và khối lượng cũng tăng theo cho thấy lực cầu mạnh và xu hướng tăng mạnh, ngược lại nếu giá tăng nhưng khối lượng giảm thì xu hướng tăng đó thường sẽ không bền vững.

Công thức:

 

Ứng dụng
  • Đường A/D đi lên (phần lớn khối lượng giao dịch đến từ biến động tăng) tức là cổ phiếu đang được tích lũy (được mua vào) dẫn đến xu hướng tăng của giá.
  • Ngược lại, đường A/D đi xuống (phần lớn khối lượng giao dịch đến từ biến động giảm) cho thấy cổ phiếu đang bị phân phối (bị bán ra), giá có xu hướng giảm.

 

Phân kỳ giữa đường tích lũy/phân phối và đường giá báo hiệu giá sắp đảo chiều

 

Nguồn ABS

 

 

  • Đảo chiều giảm: Giá có xu hướng tăng nhưng đường A/D giảm. Tín hiệu này cho thấy có áp lực bán trên thị trường và giá có khả năng sẽ đảo chiều giảm xuống.
  • Đảo chiều tăng: Giá có xu hướng giảm nhưng đường A/D tăng. Tín hiệu này cho thấy có lực mua gom và giá có khả năng sắp đảo chiều tăng.

 

Series các bài viết Phân tích kỹ thuật

 

Phần 1: Phân tích kỹ thuật là gì
Phần 2: Lựa chọn khung thời gian phù hợp với chiến lược đầu tư
Phần 3: Ngưỡng hỗ trợ, kháng cự
Phần 4: Đường và kênh xu hướng
Phần 5: Đường trung bình động (MA)
Phần 6: Bollinger Band

 

Phần 7: Chỉ số MACD

 

Huấn luyện viên đầu tư ABS 

Follow page ABS để tiếp tục nhận được các bài viết kiến thức đầu tư:  Tại đây 

Link tải App ABS Invest với đầy đủ bộ công cụ hỗ trợ đầu tư: Tại đây