1900545496

GIẢI QUYẾT TRĂN TRỞ CỦA DOANH NGHIỆP

ABS cung cấp dịch vụ định giá doanh nghiệp độc lập, giúp doanh nghiệp có được những thông tin về bức tranh toàn diện nhằm đưa ra các quyết định đầu tư.

Đánh giá doanh nghiệp

Định giá doanh nghiệp
Đưa ra quyết định KD
Khảo sát thị trường

Sản phẩm

Cung cấp báo cáo phân tích doanh nghiệp

Cung cấp báo cáo phân tích doanh nghiệp

ABS cung cấp một chuỗi các sản phẩm phân tích đa dạng từ các sản phẩm phân tích vĩ mô, nhận định thị trường, báo cáo trái phiếu, báo cáo chiến lược đầu tư, phân tích doanh nghiệp,...Với tôn chỉ đặt sự khách quan, trung thực, lợi ích và sự an toàn của nhà đầu tư lên hàng đầu, ABS luôn mong muốn trang bị cho khách hàng những thông tin cần thiết trước khi ra quyết định đầu tư.

Bạn cần chúng tôi hỗ trợ

1900545496