1900545496

Danh sách cán bộ môi giới

Kính gửi quý khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy phép hoạt động ngày 29/9/2006 và chính thức hoạt động từ ngày 5/11/2006 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng. ABS tăng vốn điều lệ lên 330 tỷ đồng tháng 4/2007 và tăng lần 2 lên 397 tỷ đồng tháng 12/2008.

STT Họ tên Chức danh Chi nhánh Thông tin Chia sẻ
1 Trương Văn Bình Chuyên viên Chi nhánh Huế Chi tiết
2 Hoàng Thị Hiếu Trưởng phòng Chi nhánh Huế Chi tiết
3 Hoàng Thanh Huyền Chuyên viên Chi nhánh Thái Bình Chi tiết
4 Ngô Thị Hồng Len Chuyên viên Chi nhánh Thái Bình Chi tiết
5 Trần Quốc Thắng Giám đốc Chi nhánh Thái Bình Chi tiết
6 Trần Thị Hường Chuyên viên Chi nhánh Bắc Ninh Chi tiết
7 Tống Thị Mừng Trưởng phòng Chi nhánh Bắc Ninh Chi tiết
8 Vũ Quang Huy Chuyên viên phòng Môi giới 12 Trụ sở chính Chi tiết
9 Nghiêm Quang Duy Chuyên viên phòng Môi giới 8 Trụ sở chính Chi tiết
10 Lê Việt Hưng Chuyên viên phòng Môi giới 8 Trụ sở chính Chi tiết
11 Nguyễn Văn Tuế Trưởng phòng Môi giới 8 Trụ sở chính Chi tiết
12 Đỗ Thị Hằng Chuyên viên Sàn giao dịch Láng Hạ Chi tiết
13 Bùi Mỹ Duyên Chuyên viên Sàn giao dịch Láng Hạ Chi tiết
14 Nguyễn Thị Tuyết Dung Chuyên viên Sàn giao dịch Láng Hạ Chi tiết
15 Phan Hồng Vân Trưởng phòng Sàn giao dịch Láng Hạ Chi tiết
16 Lâm Ngọc Yến Chuyên viên Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Chi tiết
17 Đỗ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Chi tiết
18 Nguyễn Anh Minh Chuyên viên Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Chi tiết
19 Nguyễn Thanh Trường Giám đốc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Chi tiết
20 Trần Thị Hồng Anh Chuyên viên Chi nhánh Vũng Tàu Chi tiết
21 Nguyễn Thị Cẩm Ni Chuyên viên Chi nhánh Vũng Tàu Chi tiết
22 Lê Thị Na Chuyên viên Chi nhánh Vũng Tàu Chi tiết
23 Đặng Thanh Tâm Trưởng phòng Chi nhánh Vũng Tàu Chi tiết
24 Lê Thị Kim Chi Chuyên viên Chi nhánh Đà Nẵng Chi tiết
25 Nguyễn Thị Hoàng Nguyệt Chuyên viên Chi nhánh Đà Nẵng Chi tiết
26 Trần Duy Ngọc Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng Chi tiết
27 Trịnh Thị Nguyệt Nga Chuyên viên Chi nhánh Hải Phòng Chi tiết
28 Trần Văn Tuấn Chuyên viên Chi nhánh Hải Phòng Chi tiết
29 Lê Tiến Dũng Chuyên viên Chi nhánh Hải Phòng Chi tiết
30 Nguyễn Thị Mỹ Hương Trưởng phòng Chi nhánh Hải Phòng Chi tiết
1900545496