Chia sẻ:

Chuyên gia tư vấn đầu tư tại ABS

Bà ĐÀO THỊ HOÀI GIANG

giang.daothihoai@abs.vn

Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ; Chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán,
Chứng chỉ đào tạo Kế toán trưởng, chứng chỉ của Hiệp hội quản lý bảo hiểm nhân thọ thế giới (LOMA)

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Đầu tư theo chu kỳ kinh tế kết hợp với đầu tư theo dòng tiền thông minh

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày tham gia ABS: 04/09/2017

Ông TRẦN DUY NGỌC

ngoc.tranduy@abs.vn

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Cử nhân Chuyên ngành: Thị trường chứng khoán
Chứng chỉ hành nghề Phân tích Chứng khoán.

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Ưu tiên hiệu quả đầu tư, quản trị rủi ro và quản trị danh mục

Kết hợp Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 16 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày tham gia ABS: 01/09/2016

Ông HOÀNG GIA NAM

nam.hoanggia@abs.vn

Cử nhân Kinh tế
Chứng chỉ hành nghề Phân tích tài chính

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Trading phân tích lướt sóng + Phân tích vĩ mô

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 04/011/2019

Bà NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG

huong.nguyenthimy@abs.vn

Cử nhân Tài chính Ngân hàng
Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Đầu tư cổ phiếu tăng trưởng.

Đầu cơ cổ phiếu theo dòng tiền khi sóng ngành, sóng thị trường xuất hiện.

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 04/09/2007

Bà NGUYỄN HẢI ANH

anh.nguyenhai@abs.vn

Cử nhân ngành ngân hàng – tài chính, trường đại học Kinh Tế – ĐH Kinh tế Quốc Dân
Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán

Chứng chỉ phái sinh

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Đầu tư giá trị kết hợp với dòng tiền thị trường và Phân tích kỹ thuật

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 18/02/2008

Bà NGUYỄN PHƯƠNG NGA

nga.nguyenphuong@abs.vn

 Cử nhân Đại học Quốc gia Hà Nội

Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán

Chứng chỉ phái sinh

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Hướng đến mong muốn nhu cầu đầu tư của khách hàng để có thể lựa chọn danh mục đầu tư phù hợp với rủi ro của khách hàng, nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư.

Sử dụng phương pháp cơ bản lựa chọn những cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc và có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Kết hợp phương pháp PTKT VSA phân tích giá và khối lượng nhận biết cung cầu trên thị trường dự đoán dòng tiền thông minh nhằm xác định xu hướng tương lai của giá.

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 07/12/2009

Ông ĐẶNG THANH TÂM

tam.dangthanh@abs.vn

Cử nhân Đại học Kinh tế

Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

 

Đầu tư giá trị để tìm ra những công ty có nội tại khỏe, phát triển bền vững. Đồng thời sử dụng phương pháp kỹ thuật để có được điểm mua/bán phù hợp cho khách hàng.

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

 

Có 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 01/03/2011

Ông NGUYỄN HẢI ĐĂNG

dang.nguyenhai@abs.vn

Cử nhân Kinh tế đối ngoại – Đại học Ngoại thương

Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

 

Phân tích cơ bản, Phân tích kỹ thuật

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

 

Có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 12/11/2019

Ông LÂM KHÔI NGUYÊN

nguyen.lamkhoi@abs.vn

Tốt nghiệp ĐH Ngân Hàng TP.HCM

Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Đầu tư danh mục cổ phiếu tăng trưởng, thanh khoản cao

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 9 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 09/12/2019

Ông TRẦN NGỌC VINH

vinh.tranngoc@abs.vn

Cử nhân Tài chính Ngân hàng

Chứng chỉ hành nghề Phân tích Tài chính

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Phân tích doanh nghiệp, Phân tích kỹ thuật, Đầu tư cổ phiếu với nền tảng cơ bản vững chắc, có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 04/05/2021

Ông ĐẶNG ANH TUẤN

Tuan.DangAnh@abs.vn

Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội
Chứng chỉ hành nghề Luật sư

Chứng chỉ hành nghề Môi giới chứng khoán

Chứng chỉ hành nghề Quản lý Quỹ

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Phân tích doanh nghiệp, Phân tích kỹ thuật, Đầu tư cổ phiếu với nền tảng cơ bản vững chắc, có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 04/05/2021

Bà VŨ HẢI LINH

linh.vuhai@abs.vn

Cử nhân kinh tế TCDN Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Với kinh nghiệm lâu năm trong thị trường chứng khoán, quan điểm đầu tư là lựa chọn cổ phiếu cơ bản kết hợp phương pháp kỹ thuật để xác định điểm mua bán chứng khoán, giảm thiểu rủi ro cho khách hàng. Ngoài ra tìm kiếm chia sẻ thông tin hot để nắm bắt cơ hội và lựa chọn phương án đầu tư tối ưu cho khách hàng.

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 01/01/2010

Ông PHẠM NGỌC CẢNH

canh.phamngoc@abs.vn

Cử nhân kinh tế 

Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán.

 PHƯƠNG PHÁP ĐẦU 

Phân tích theo cơ bản, kết hợp phân tích kỹ thuật và dòng tiền.

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

 

Có 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 01/01/2010

Ông TRẦN VĂN TUÂN

tuan.tranvan@abs.vn

Cử nhân Ngân hàng
Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán.

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ 

Giá trị , kỹ thuật

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 07/10/2010

Bà NGUYỄN THỊ HOÀNG NGUYỆT

nguyet.nguyenthihoang@abs.vn

Cử nhân Kinh tế

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ 

Tư vấn đầu tư dựa trên phân tích cơ bản doanh nghiệp và xu hướng dòng tiền để lựa chọn sản phẩm.

Kết hợp phân tích kỹ thuật , yếu tố kinh tế vĩ mô và yếu tố rủi ro của thị trường để xác định thời điểm mua bán.
Lựa chọn CP phù hợp năng lực tài chính và quan điểm đầu tư cá nhân của KH
Mục tiêu: Giảm thiểu rủi ro và mang lại lợi ích ổn định cho nhà đầu tư

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 10/08/2015

Bà ĐẶNG THỊ KIM NGUYÊN

nguyen.dangthikim@abs.vn

Cử nhân Đại học Kinh tế TP.HCM – UEH – Chuyên ngành Toán – Tài chính.

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Đầu tư cổ phiếu với nhiều khẩu vị khác nhau của Khách Hàng, mạnh nhất về đầu tư giá trị và cổ phiếu tăng trưởng. Kết hợp cùng phương pháp kĩ thuật xác định thời điểm mua bán hợp lý, tối đa hóa lợi nhuận của khách hàng.

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 01/11/2021

Bà VÕ THỊ THANH UYÊN

uyen.vothithanh@abs.vn

Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng
Chứng chỉ hành nghề Môi giới Chứng khoán

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ 

Phân tích cơ bản, Phân tích kỹ thuật. Dựa theo khẩu vị rủi ro của Khách hàng

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 2/24/2020

Ông ĐẶNG TRÍ THÀNH

thanh.dangtri@abs.vn

Cử nhân Toán – Tài chính, Đại học Kinh tế TP.HCM – UEH

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Sử dụng phương pháp đầu tư CANSLIM nhằm tìm ra những cổ phiếu tăng trưởng, có tiềm năng tăng giá cao bằng cách kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 05/10/2020

Ông VŨ QUANG MINH

minh.vuquang@abs.vn

Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

 

Đầu tư theo dòng tiền và hướng tới mục tiêu dài hạn

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

 

Có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 01/09/2020

Ông NGÔ ĐỨC SINH

sinh.ngoduc@abs.vn

Cử nhân Kinh doanh – Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ.

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Phân tích cơ bản, Phân tích kỹ thuật

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 19/10/2020

Bà NGUYỄN ÁNH TUYẾT

tuyet.nguyenanh@abs.vn

Cử nhân Tài chính doanh nghiệp

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Phân tích kỹ thuật kết hợp giá trị (cơ bản)

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 01/03/2021

Ông NGUYỄN HẢI LONG

long.nguyenhai@abs.vn

Cử nhân Học viện Ngoại giao

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Phân tích kỹ thuật, kết hợp với xác định dòng tiền mạnh để tìm điểm mua bán hợp lý

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 4 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 01/07/2021

Ông DƯƠNG NGÔ TUẤN

duongngotuan@abs.vn

Cử nhân đại học Ngoại Thương

PHƯƠNG PHÁP ĐẦU TƯ

Hướng đến mong muốn nhu cầu đầu tư của khách hàng để có thể lựa chọn danh mục đầu tư phù hợp với rủi ro của khách hàng, nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư.

Sử dụng phương pháp cơ bản lựa chọn những cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc và có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Kết hợp phương pháp PTKT VSA phân tích giá và khối lượng nhận biết cung cầu trên thị trường dự đoán dòng tiền thông minh nhằm xác định xu hướng tương lai của giá.

 

KINH NGHIỆM ĐẦU TƯ

Có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chứng khoán
Ngày tham gia ABS: 23/08/2021