1900545496

ABS thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 64/GCN-UBCK được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/10/2016)

 

1.             Tên tổ chức phát hành:  Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương.

2.             Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Trại Mít, Xã Hào Phú, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang.

3.             Số điện thoại: (84-27) 3832 148      

4.             Số Fax: (84-27) 3832 144

5.             Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có.

6.             Cổ phiếu chào bán:

-            Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương

-            Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

-            Mệnh giá:  10.000 đồng

-            Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 4.343.343 cổ phiếu

7.             Khối lượng vốn cần huy động: 43.433.430.000 đồng .

8.             Mục đích huy động vốn: toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để bổ sung vốn kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư phát triển

9.             Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

10.         Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không quy định.

11.         Thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 15h00 ngày 21/10/2016

12.         Thời hạn nhận đăng ký mua: 31/10/2016 – 30/11/2016.

13.         Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

-          Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

Đăng ký mua tại phòng tổ chức hành chính Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương – Tại Trụ sở chính Công ty tại Thôn Trại Mít, Xã Hào Phú, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang.

-          Công bố bản cáo bạch:

Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương

Địa chỉ: Thôn Trại Mít, Xã Hào Phú, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: (84-27) 3832 148        

Website: www.sonsuco.com.vn

Công ty Cổ Phần Chứng khoán An Bình

Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà Hà Thành, số 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3562 4626

Website: www.abs.vn

14.         Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Tuyên Quang

Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương

Số tài khoản:  34110001105860

 

Tuyên Quang, ngày 13 tháng 10 năm 2016

                 TỔNG GIÁM ĐỐC

 

                                              (Đã ký)

 

                                                                                                                                           Nguyễn Hồng Minh

             

Danh sách file đính kèm

Giấy chứng nhận (Trang 1)

Giấy chứng nhận ( Trang 2)

Bản cáo bạch MĐSD

               

1900545496