1900545496

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế

THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẤU GIÁ

Mã CK

5371

Doanh nghiệp phát hành

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế

Doanh nghiệp chủ sở hữu

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế

Giới thiệu về doanh nghiệp

Khai thác, chế biến quặng titan (Ilmenite, Zircon, Monazite, Rutile) và các chất phụ gia cho vật liệu công nghiệp; khai thác quặng sắt; sản xuất sắt, gang, thép; buôn bán kim loại và quặng kim loại; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; sản xuất vật liệu từ đất sét; dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng; ….

Vốn điều lệ

300.000.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

14.648.300

Giá trị cổ phần đấu giá

 

Lần đấu giá

1

Thời gian đấu giá

30/06/2016

Giá khởi điểm

10.000

Lãi suất trần

 

Số mức giá

1

Bước khối lượng

100

Bước giá

100

Khối lượng tối thiểu

100

Khối lượng tối đa

14.648.300

Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 

Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 

Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 

Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 

KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 

KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

14.648.300

Ngày phát hành

30/06/2016

Ngày đáo hạn

 

Thời hạn trái phiếu

 

Lãi suất

 

Khối lượng phát hành

 

Kiểu đấu giá trái phiếu

 

Hình thức bán

 

DANH SÁCH FILE ĐÍNH KÈM

20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE - BC QT 2015.pdf
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE -HUMEXCO_DU THAO DIEU LE.pdf
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE - QD 1111 ve pheduyet PHUONG ANCPH.pdf
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE- QUYCHE BAN DAUGIA.pdf
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE -Humexco_PA CPH.pdf
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE- THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE - HUMEXCO_CBTT.pdf
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE - Bcao kiem toan 2014.PDF
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE - MAUDON.docx
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE - bctc nam 2013.pdf
20160602_201602602 - CTY KHOANGSAN THUATHIENHUE- Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc

 

1900545496