1900545496

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Lâm sản và Xuất nhập khẩu Tổng hợp Bình Dương

THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẤU GIÁ

Mã CK

5373

Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Lâm sản và XNK Tổng hợp Bình Dương

Doanh nghiệp chủ sở hữu

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Giới thiệu về doanh nghiệp

Khai thác, sản xuất, chế biến, kinh doanh lâm sản, nông sản các loại; Khai thác, kinh doanh khoáng sản phi kim loại; Cho thuê nhà xưởng và máy móc thiết bị; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp; Kinh doanh đầu tư BOT các công trình giao thông …

Vốn điều lệ

90.000.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

4.057.560

Giá trị cổ phần đấu giá

 

Lần đấu giá

1

Thời gian đấu giá

04/07/2016

Giá khởi điểm

25.800

Lãi suất trần

 

Số mức giá

1

Bước khối lượng

0

Bước giá

100

Khối lượng tối thiểu

4.057.560

Khối lượng tối đa

4.057.560

Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 

Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 

Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 

Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 

KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 

KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

 

Ngày phát hành

04/07/2016

Ngày đáo hạn

 

Thời hạn trái phiếu

 

Lãi suất

 

Khối lượng phát hành

 

Kiểu đấu giá trái phiếu

 

Hình thức bán

 

DANH SÁCH FILE ĐÍNH KÈM

20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - BDU09_Dieu le Cty sua doi lan 4.pdf
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - BDU09_Giay chung nhan dang ky kinh doanh.pdf
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - MAU DON DANGKY SCIC.docx
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - BDU09_QD 210 Ban CP cua TCT tai Cty.pdf
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - QUYCHE BAN DAUGIA CA LO VA QUYCHE CHAOBAN CANHTRANH.pdf
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG -_BDU09_Ban CBTT dau gia CP tai Cty.pdf
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG -_BDU09_Dieu le Cty.pdf
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - 150403_BDU09_BCTC kiem toan 2014.pdf
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - _BDU09_Giay chung nhan so huu co phan.pdf
20160603_20160603 - CTY CTY LAM SAN&XNK BINH DUONG - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - 160404_BDU09_BC kiem toan doc lap ve BCTC 2015.pdf
20160603_20160603 - CTY LAMSAN & XNKTH BDUONG - 140411_BCTC kiem toan 2013.pdf

 

1900545496